Şartlar ve Koşullar

1-) KIBRIS MEZAT olarak düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki sözleşme şartlarını peşinen kabul ederler.

1- KIBRIS MEZAT satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

2- Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3- Online müzayedelere katılabilmek için www.kibrismezat.com adresinden üye kaydı yapılarak üye numarası alınması zorunludur.

4- Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY PLAY” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede teklif vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, KIBRIS MEZAT tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar teklif vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en yüksek teklif veren kişi artırmayı kazanmış olur.

4.1- KIBRIS MEZAT internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen teklifler ve kim tarafından hangi tutarda teklif sürüldüğü, en yüksek teklifi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

4.2- Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

5- Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %10 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda KIBRIS MEZAT’nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 3 gün, şehir dışı teslimlerde 7 gün içinde KIBRIS MEZAT eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği KIBRIS MEZAT tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden KIBRIS MEZAT sorumlu tutulamaz.

6- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına KIBRIS MEZAT sorumlu değildir.

7- Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, KIBRIS MEZAT’nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

8- KIBRIS MEZAT, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

9- KIBRIS MEZAT şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. KIBRIS MEZAT Müzayede hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

10- Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

11- Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

12- Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf KIBRIS MEZAT’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

13- Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

14- Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, KIBRIS MEZAT sorumlu tutulmayacaktır.

15- Online müzayede eserleri sadece KKTC adreslerine teslim edilir.

16- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine KIBRIS MEZAT’nin rücu hakkı saklıdır.

17- Üye kaydı yaptırarak ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

23- Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda LEFKOŞA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.